mill-hand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mill-hand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mill-hand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mill-hand.

Từ điển Anh Việt

  • mill-hand

    /'milhænd/

    * danh từ

    công nhân nhà máy, công nhân xí nghiệp

Từ điển Anh Anh - Wordnet