milieux nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

milieux nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm milieux giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của milieux.

Từ điển Anh Việt

  • milieux

    số nhiều của milieu