milden nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

milden nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm milden giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của milden.

Từ điển Anh Việt

  • milden

    /'maildn/

    * động từ

    làm dịu đi, dịu đi