milano nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

milano nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm milano giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của milano.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • milano

    Similar:

    milan: the capital of Lombardy in northern Italy; has been an international center of trade and industry since the Middle Ages

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).