midband gain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

midband gain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm midband gain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của midband gain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • midband gain

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    số khuếch đại giữa dải