micarta nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

micarta nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm micarta giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của micarta.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • micarta

    * kỹ thuật

    điện:

    chất micarta