metope nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

metope nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm metope giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của metope.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • metope

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bảng trang trí