messina nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

messina nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm messina giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của messina.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • messina

    a port city in northeastern Sicily on the Strait of Messina

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).