meseems nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

meseems nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm meseems giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của meseems.

Từ điển Anh Việt

  • meseems

    /mi'si:md/

    * nội động từ meseems /mi'si:mz/

    (từ cổ,nghĩa cổ) đối với tôi, hình như