merida nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

merida nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm merida giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của merida.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • merida

    the capital of the Mexican state of Yucatan

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).