mercery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mercery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mercery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mercery.

Từ điển Anh Việt

 • mercery

  /'mə:səri/

  * danh từ

  tơ lụa vải vóc

  nghề buôn bán tơ lụa vải vóc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • mercery

  * kinh tế

  len dạ

  người buôn bán tơ lụa

  người buôn bán tơ lụa vải vóc

  tơ lụa vải vóc

  vải vóc