meranti nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

meranti nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm meranti giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của meranti.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • meranti

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    gỗ meranti