melter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

melter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm melter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của melter.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • melter

    a worker who melts substances (metal or wax etc.)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).