meeting-place nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

meeting-place nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm meeting-place giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của meeting-place.

Từ điển Anh Việt

  • meeting-place

    /'mi:tiɳpleis/

    * danh từ

    nơi gặp gỡ, chỗ hội họp