mcallen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mcallen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mcallen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mcallen.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mcallen

    a town in southern Texas on the Rio Grande

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).