maximus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

maximus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm maximus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của maximus.

Từ điển Anh Việt

  • maximus

    /'mæksiməs/

    * tính từ

    lớn (tuổi) nhất (trong ít nhất ba học sinh trùng tên)

    Jones maximus: Giôn lớn nhất