mawseed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mawseed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mawseed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mawseed.

Từ điển Anh Việt

  • mawseed

    /'mɔ:si:d/

    * danh từ

    hột quả thuốc phiện