matzoth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

matzoth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm matzoth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của matzoth.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • matzoth

    * kỹ thuật

    thực phẩm:

    bánh mì matzo