master-stroke nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

master-stroke nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm master-stroke giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của master-stroke.

Từ điển Anh Việt

  • master-stroke

    /'mɑ:stəstrouk/

    * danh từ

    kỳ công, hành động tài tình, nước bài xuất sắc ((nghĩa bóng))