martyry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

martyry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm martyry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của martyry.

Từ điển Anh Việt

  • martyry

    /'mɑtəri/

    * danh từ

    đền thờ người chết vì đạo; đền thờ liệt sĩ