marsoon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marsoon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marsoon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marsoon.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marsoon

    * kinh tế

    cá heo

    cá voi trắng