marron nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marron nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marron giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marron.

Từ điển Anh Việt

  • marron

    * danh từ

    hạt dẻ