marlingspike nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marlingspike nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marlingspike giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marlingspike.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • marlingspike

    Similar:

    marlinespike: a pointed iron hand tool that is used to separate strands of a rope or cable (as in splicing)

    Synonyms: marlinspike

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).