marish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marish.

Từ điển Anh Việt

 • marish

  /'mæriʃ/

  * danh từ

  (thơ ca) đầm lầy

  * tính từ

  (thơ ca) lầy, lầy lội