marengo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marengo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marengo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marengo.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • marengo

    a battle in 1800 in which the French under Napoleon Bonaparte won a great victory over the Austrians

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).