maremma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

maremma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm maremma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của maremma.

Từ điển Anh Việt

  • maremma

    /mə'remə/

    * danh từ

    đồng lầy ven biển