many-electron nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

many-electron nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm many-electron giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của many-electron.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • many-electron

  * kỹ thuật

  điện:

  nhiều điện tử

  vật lý:

  nhiều electron