mantes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mantes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mantes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mantes.

Từ điển Anh Việt

  • mantes

    /'mænti:z/

    * danh từ, số nhiều mantis /'mæntis/

    (động vật học) con bọ ngựa