mannite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mannite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mannite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mannite.

Từ điển Anh Việt

 • mannite

  * danh từ

  (hoá học) manit

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • mannite

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  manit