manipur nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

manipur nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm manipur giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của manipur.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • manipur

    state in northeastern India

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).