mandingo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mandingo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mandingo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mandingo.

Từ điển Anh Việt

  • mandingo

    * danh từ

    người Manđingo; tiếng Manđingo (Tây Phi)