mandalay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mandalay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mandalay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mandalay.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mandalay

    a city in central Myanmar to the north of Rangoon

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).