man-year nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

man-year nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm man-year giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của man-year.

Từ điển Anh Việt

 • man-year

  /'mænjə:/

  * danh từ

  năm công (của một người)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • man-year

  * kinh tế

  năm-người