malvales nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

malvales nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm malvales giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của malvales.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • malvales

    Malvaceae; Bombacaceae; Elaeocarpaceae; Sterculiaceae; Tiliaceae

    Synonyms: order Malvales

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).