malunion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

malunion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm malunion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của malunion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • malunion

    * kỹ thuật

    y học:

    liền xương sai lệch