malkin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

malkin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm malkin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của malkin.

Từ điển Anh Việt

 • malkin

  /'mɔ:kin/

  * danh từ

  người đàn bà nhếch nhác

  bù nhìn (để đuổi chim)

  gậy quấn giẻ (để chùi lò bánh)

  con mèo; con thỏ rừng