malison nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

malison nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm malison giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của malison.

Từ điển Anh Việt

  • malison

    * danh từ

    lời nguyền rủa; lời phỉ báng