malinois nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

malinois nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm malinois giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của malinois.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • malinois

    fawn-colored short-haired sheepdog

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).