malinke nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

malinke nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm malinke giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của malinke.

Từ điển Anh Việt

  • malinke

    * danh từ

    người Malincơ; ngôn ngữ Malincơ (ở Tây Phi)