malian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

malian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm malian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của malian.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • malian

    a native or inhabitant of Mali

    of or relating to or characteristic of Mali or its people

    Malian deserts

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).