maldon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

maldon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm maldon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của maldon.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • maldon

    a battle in which the Danes defeated the Saxons in 991; celebrated in an old English poem

    Synonyms: Battle of Maldon

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).