malarian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

malarian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm malarian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của malarian.

Từ điển Anh Việt

  • malarian

    /mə'leəriəl/ (malarian) /mə'leəriən/

    * tính từ

    (thuộc) bệnh sốt rét