malabo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

malabo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm malabo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của malabo.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • malabo

    the capital and largest city of Equatorial Guinea on the island of Bioko in the Gulf of Guinea

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).