majorca nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

majorca nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm majorca giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của majorca.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • majorca

    the largest of the Balearic Islands

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).