mairie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mairie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mairie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mairie.

Từ điển Anh Việt

  • mairie

    * danh từ

    toà thị chính