magnetosphere nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

magnetosphere nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm magnetosphere giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của magnetosphere.

Từ điển Anh Việt

 • magnetosphere

  * danh từ

  quyển từ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • magnetosphere

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  từ quyền

  từ quyển

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • magnetosphere

  the magnetic field of a planet; the volume around the planet in which charged particles are subject more to the planet's magnetic field than to the solar magnetic field