magnesic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

magnesic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm magnesic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của magnesic.

Từ điển Anh Việt

  • magnesic

    * tính từ

    như magnesian