maggotry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

maggotry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm maggotry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của maggotry.

Từ điển Anh Việt

  • maggotry

    * danh từ

    ý nghĩ ngu xuẩn