magdalene nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

magdalene nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm magdalene giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của magdalene.

Từ điển Anh Việt

  • magdalene

    như magdalen