maganese nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

maganese nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm maganese giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của maganese.

Từ điển Anh Việt

  • maganese

    /,mæɳgə'ni:z/

    * danh từ

    (hoá học) Mangan